Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Full Q U Châu ( đang xây dựng)

Collapse
X
 • Filter
 • Thời gian
 • Show
Clear All
new posts

 • Full Q U Châu ( đang xây dựng)

  Ctrl + F Gõ tên Q, tên vật phẩm, tên Npc, tên địa danh cần tìm...tìm nhiều thứ ở U châu vào đây nhé !
  Tên nhiệm vụ: Từ Vô Sơn
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thông qua Giản Ung
  Địa điểm: Từ Vô Sơn - U Châu
  Vật phẩm nhận được: thuật Luyện đơn
  Nhiệm vụ tiếp theo: Khổ tu của thuật
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Tìm Nhập Môn Lục (Nhà buôn tạp hóa - Trác Quận (12001)), đến ngôi nhà nhỏ trên đỉnh Từ Vô Sơn (12404), đối thoại với Tiên Từ Vô Sơn, chọn "Có" thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Lời chúc ấm áp
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu.
  Vật phẩm nhận được: Sủi Cảo x30, hoặc Đậu hủ Như Ý x30, hoặc Phúc thần x3.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Quân đoàn tập luyện
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Quan Phủ - đường nhỏ Trác Quận (12304), đối thoại với Hộ Vệ phía bên trái gần ngay cửa vào, chọn "Được, để cho ta!".
  - Đến Phỉ Chi Lâm (12805), đối thoại với Đỗ Trưởng, vào chiến đấu.
  - Chiến đấu thắng lợi, trở về (12304), đối thoại với Hộ Vệ thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q : Thực phẩm quế hoa
  ĐKNV : chưa rõ ... có thể lv25
  Khu vực : U Châu - Trác Quận
  Vật phẩm nhận được : random 20 cái vịt ướp quế (tác dụng full hp sp), 5 cái bánh trung đại tiên (bb biến hình) ...
  Nội dung nhiệm vụ :
  Đến quảng trường Trác Quận đối thoại với Dì Trần đồng ý giúp đỡ
  Đến quảng trường Kiến Nghiệp thành đối thoại với Thiệu Phu Nhân đồng ý tìm 20 cái quế hoa sau đó thì tìm thêm 10 cái quế hoa nữa => 30 cái
  Đến rừng Đan Dương ngoài thành Kiến Nghiệp đi xung quanh lượm 30 quế hoa
  Trở về nói chuyện với Thiệu Phu Nhân nhận được Món hoa quế
  Về nói chuyện với Dì Trần đồng ý giúp đỡ tìm 10 Toan mai tửu (rượu xí muội - đánh Phục Binh lv 136 hỏa hoặc Túc Vệ Binh lv 141 phong - map 1 và 2 ở Y Linh Trại - Kinh Bắc)
  Tìm xong về nói chuyện với Dì Trần thì hoàn thành nhiệm vụ

  Tên nhiệm vụ: Kỳ ngộ Lầu Son
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thông qua Giản Ung.
  Địa điểm: Thôn Lâu Song - U Châu.
  Vật phẩm có được: thuật Buôn bán.
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Thôn Lâu Song, đối thoại với Lý Lão Đầu.
  - Tìm 2 Thịt xay (Bánh Bao Trứng - rừng Trác Quận), 1 Nhân Cải Cần (Cải Cao Lệ - rừng Trác Quận), giao cho Lý Lão Đầu thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Sơn tặc vùng Chiêu An
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Sơn Tặc được 40 tiền, Đại Sơn Tặc được 100 tiền
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Trác Quận, đối thoại với Sĩ Tiết triều đình, chọn "Nếu như có thưởng thì để tôi vậy!".
  - Đến vùng núi phía trên Trác Quận, tìm Sơn Tặc hoặc Đại Sơn Tặc, vào chiến đấu.
  - Bắt Sơn Tặc hoặc Đại Sơn Tặc.
  - Trở về, đối thoại với Sĩ Tiết triều đình thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Thanh Long và Hắc Xà
  Điều kiện nhiệm vu: LV 30, hoàn thành nhiệm vụ Đào viên tam kết nghĩa
  Đia điểm: Trác Quận - U châu
  Vật phẩm nhận được (TS thu phí): Hào Giác (đặc thủ để nói chuyện trên kênh toàn)
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Vườn Đào, đối thoại với Lưu bị.
  - Đến Trác Quận, đối thoại với Lý lão Đầu.
  - Đến Quán Trà - đường nhỏ Trác Quận, đối thoại với Thôi Nghị.
  - Tìm Thanh Long trảo (Thanh Long Quái - tọa độ 1500:500 Rừng Vô Tận) và Xà Vương ngà (Xà Vương - tọa độ 1222:395 Địa Đạo rừng Trung Sơn).
  - Đến Gia Đình Nghèo, giao Thanh Long trảo cho Quan Vũ.
  - Đến Gia Đình Trương Phi, giao Xà Vương ngà cho Trương Phi.
  - Đến Vườn Đào, đối thoại với Lưu bị hoàn thành nhiệm vụ

  Tên nhiệm vụ: Tết Đoan Ngọ cắm cỏ ngãi
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 25
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu.
  Vật phẩm nhận được: Kèn Tiếng Thét x5
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Trác Quận, đối thoại với Tiểu thôn cô.
  - Tìm Ngai thảo (Phỉ Chi Lâm), giao cho Tiểu thôn cô thì hoàn thành nhiệm vụ

  Tên nhiệm vụ: Phát tài cả năm
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Túi hồng tài lộc và 1 quẻ bói rất hay
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến đường nhỏ Trác Quận, đối thoại với Hoa Sơn đạo nhân.
  - Tìm 1 Táo nhỏ (Vệ binh - rừng Dị Huyện - U Châu), 1 Táo đỏ (Trác Quận binh - rừng Dị Huyện - U Châu), 1 Nho tím (Chấn Võ binh - Thành Đức triệu trạc - Từ Châu), giao cho Hoa Sơn đạo nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Ngày tận cùng của Công Tôn Toản
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 20
  Địa điểm: rừng Dị Huyện - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Thăng Hoa Đảm
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến tầng 1 rừng Dị Huyện - U Châu, đối thoại với Triệu Vân.
  - Đến sơn động Đại Hưng Sơn - U Châu, đối thoại với Thuần Như Quỳnh, vào chiến đấu với Thuần Như Quỳnh, Phùng Lễ, Mạch Nghĩa, Trương Nam, Tiêu Xúc, Khải Giáp Binh x3.
  - Chiến đấu thắng lợi, đến tầng 3 Quan Ngoại - Liêu Đông, đối thoại với Tượng Nghĩa Cừ, vào chiến đấu với Tượng Nghĩa Cừ, Hàn Phạm, Tân Bình, Vương Môn, Lương Kỳ, Trấn Quân Hiệu x5.
  - Chiến đấu thắng lợi, trở về, đối thoại với Triệu Vân thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Đại chiến Hoàng Cân
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 31 trở lên.
  Địa điểm: U Châu, Hương Dũng Hiệu Binh Trường.
  Vật phẩm có được: Hộ Sĩ Ba Đậu Yêu, 50% exp (cách nhận được exp).
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Trác Quận Thành bên ngoài tại Hương Dũng Hiệu Binh Trường, tại lối vào đối thoại với Tân Binh Lai 582:1755 - 12992, được Hương Dũng Văn (HP + 30, phòng + 1, lv. 5).
  - Ta đến Đại Dinh Hương Dũng đối thoại với Đoàn Trưởng 581:333 - 12702, đồng ý giúp đỡ.
  - Đến Trác Quận Phỉ Lâm đối thoại với Quách Đại 342:415 - 12801 và vào chiến đấu với Bành Thoát, Quách Đại, Bù Kỷ, Binh Sói Khăn Vàng 2 người.
  - Thắng lợi mở hộp châu báu ra, được Đao Bái Lang (công + 9, tâm + 2, lv. 30), ta tiếp tục đối thoại với Hương Dũng Binh, đồng ý giúp đỡ.

  - Đến Rừng Lâu Song đối thoại với Trình Viễn Trí 762:1035 - 12827 và vào chiến đấu với Nghiêm Chính, Trình Viễn Trí, Bùi.N.Thiệu, Lính Lang Trưởng 2 người.
  - Thắng lợi mở hộp châu báu ra, được Dũng Bì Giáp (phòng + 12, nhanh nhẹn – 2, tâm + 2, lv. 30), ta đối thoại tiếp với Hương Dũng Binh, đồng ý giúp đỡ.
  - Đến Cự Lộc Thành, tại tầng 1 của đường hầm Cự Lục đối thoại với Dư Độc và vào chiến đấu với Tả Tượng Bát, Dư Độc, Lý Đại Mục, Tướng Khăn Vàng 2 người.
  - Thắng lợi mở hộp châu báu ra, được Hương Đầu Đới (phòng + 10, nhanh nhẹn – 1, tâm + 2, lv. 30), đối thoại tiếp với Hương Dũng Binh, đồng ý giúp đỡ.
  - Ta đi vào tầng thứ 2 đối thoại với Mã.N.Nghĩa 1402:955 - 12546 vào chiến đấu với Triệu Viễn Khiêm, Mã Nguyên Nghị, Trương Mạn Thành, Dũng Sĩ Khăng Vàng 2 người.
  - Thắng lợi mở hộp châu báu ra được Hương Dũng Hộ yển (phòng + 10, nhanh nhẹn – 1, tâm + 2, lv. 30), đối thoại tiếp với Hương Dũng Binh, đồng ý giúp đỡ.
  - Tiếp tục đi vào tầng thứ 3 đối thoại với Trương Giác 1162:295 - 12563 vào chiến đấu với Trương Lương, Trương Giác, Trương Bảo.
  - Thắng lợi mở hộp châu báu ra, được Hương Ngoa (phòng 10, nhanh nhẹn – 1, tâm + 2, lv. 30), đối thoại tiếp với Hương Dũng Binh.
  - Đối thoại với Hương Dũng đoàn trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Chú ý: Khi đánh xong trận cuối, nếu bạn full tướng sẽ không nhận được Ba Đậu Yêu

  Tên nhiệm vụ: Cô dệt tầm
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 15
  Địa điểm: thôn Lâu Song - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Áo Hỏa Phụng (AGI + 7, LV 15)
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến thôn Lâu Song, gặp Cô Dệt Vải, chọn "Đánh chúng nó", vào chiến đấu với Du Côn Đầu Hẻm x3, Du Côn x5.
  - Chiến đấu thắng lợi, chọn "Đồng ý".
  - Tìm 1 Lụa Lam Thiên (nhà Tôn Thượng Hương - đường lớn Kiến Nghiệp - Dương Châu) và 3 Vải Vá (Hùng Quân Trưởng - Rừng Hà Nội - Dự Châu), giao cho Cô Dệt Vải thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Ngộ độc thức ăn
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 21-25, hoàn thành nhiệm vụ Chế tạo tên
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 20% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Nhiệm vụ thăm anh em
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Thập trưởng.
  - Tìm 3 Thuốc trị đau (người Đào Mộ - tầng 2 mộ huyệt Triều Ca - Dự Châu), giao cho Thập trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: Kích bại Trình Viễn Chí
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
  Vật phẩm có được: Đao Hắt Thiết (lv15, công + 6).
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến sơn động Đại Hưng Sơn, tìm Trình Viễn Chí đối thoại.
  - Vào chiến đấu, thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.


  Vào sào huyệt của Trình Viễn Trí và đánh bại hắn,giải cứu cho Trác Quận

  Tên nhiệm vụ: Chế tạo tên
  Điều kiện nhiệm vụ: đúng LV 20, hoàn thành nhiệm vụ Đi tập phải đem theo thuốc
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 15% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Ngộ độc thức ăn
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Hiệu Trường Hương Dũng Binh, đối thoại với Binh trưởng.
  - Tìm 3 Gỗ Thô Lê (rừng Triều Ca - Dự Châu), 2 Gỗ Ngô Đồng (rừng Triều Ca - Dự Châu) và 1 Gỗ Tùng Đen (rừng Triều Ca - Dự Châu), giao cho Binh trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Đi tập phải đem thuốc
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 19-20, hoàn thành nhiệm vụ Gom giấy luyện chữ
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 15% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Chế tạo tên
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Hiệu Trường Hương Dũng Binh, đối thoại với Binh trưởng.
  - Tìm 6 Thuốc Khí Hành (Trưởng lính ma - tầng 2 mộ huyệt Triều Ca - Dự Châu), giao cho Binh trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ lấy thuốc cảm (Thuốc cảm mạo công sai)
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 12-15, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ canh gác
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 20% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Nhiệm vụ tìm thêm đồ ăn
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Tốt Bá.
  - Tìm 5 Thuốc Phong Thư (Đao sĩ Khăn Vàng - Phỉ Chi Lâm), giao cho Tốt Bá thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ cầu thân (Cầu thân công sai)
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 9-10, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ nhặt trái cây
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 10% exp, Vận Công Hoàn x30
  Nhiệm vụ tiếp theo: Kết quả thử kỹ năng
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Ngũ Trưởng.
  - Tìm 5 Điểm tâm (Sĩ lính - rừng Trung Sơn) và 3 Rượu Ngũ Cốc (Giải võ sĩ - rừng Trung Sơn), giao cho Ngũ Trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ tìm thêm đồ ăn (Thêm đồ ăn công sai)
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 13-15, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ lấy thuốc cảm
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 800 tiền
  Nhiệm vụ tiếp theo: Nhiệm vụ giúp người
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Tốt Bá.
  - Tìm 8 Thịt xông khói (Hổ Sĩ Khăn Vàng - Phỉ Chi Lâm) và 3 Thịt lưng heo (Hổ sĩ Khăn Vàng - Phỉ Chi Lâm), giao cho Tốt Bá thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Anh hùng tuấn mã
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 30, hoàn thành nhiệm vụ Trương Thế Bình nghĩa trợ
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: thuật Cưỡi ngựa
  Nhiệm vụ tiếp theo: Tào Xung cân voi
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Trác Quận, đối thoại với Trương Thế Bình, chọn "Tội nghiệp, giúp ông ta đi".
  - Tìm Kính đồng Thi Mã Vi (quest Tư Mã Vi và Từ Che) và Nho gia bửu điển (quest Bỉnh Nguyên hưng học), giao cho Trương Thế Bình.
  - Đến thôn Lâu Song bắt Hoàng Biêu Mã.
  - Trở về đối thoại với Trương Thế Bình thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Trương Thế Bình nghĩa trợ
  Điều kiện nhiệm vụ: đã nhận hoặc hoàn thành nhiệm vụ Đào viên tam kết nghĩa
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Đoản Đao (ATK + 2), hoặc Cuốc
  Nhiệm vụ tiếp theo: Anh hùng tuấn mã
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Trác Quận, đối thoại với Trương Thế Bình thì hoàn thành nhiệm vụ. Có 2 trường hợp xảy ra:
  + Trường hợp 1: đã hoàn thành nhiệm vụ Đào viên tam kết nghĩa thì sẽ nhận được Cuốc.
  + Trường hợp 2: chưa hoàn thành nhiệm vụ Đào viên tam kết nghĩa và đang có Trương Phi, Quan Vũ trong đội ngũ thì sẽ nhận được Đoản Đao.

  Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ lấy cơm (Mua cơm ban công sai )
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 6-10, hoàn thành nhiệm vụ Vào Hương Dũng binh
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 15% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Nhiệm vụ tìm người mới
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Ngũ Trưởng.
  - Tìm 2 Bánh Bột Mì (Vệ Sĩ - rừng Lâu Song) và 2 Bánh Bột Mì nhỏ (Đào binh - rừng Lâu Song), giao cho Ngũ Trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Vào Hương Dũng binh
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 6
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Hương Dũng văn chương (HP + 30, DEF + 1, LV 5)
  Nhiệm vụ tiếp theo: Nhiệm vụ lấy cơm
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Hiệu Trường Hương Dũng Binh, đối thoại với Tân Binh Lai thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ tìm người mới
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 7-10, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ lấy cơm
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 20% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Nhiệm vụ nhặt trái cây
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Ngũ Trưởng.
  - Đến Trác Quận đối thoại với Con bác Vương, vào chiến đấu với Con bác Vương.
  - Chiến đấu thắng lợi, trở về đối thoại với Ngũ Trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Đại phá Quân Ô Tản
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thông qua Giản Ung, Thư của Lưu Yên
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: thuật Đào tẩu
  Nhiệm vụ tiếp theo: Giải cứu Đổng Trác
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Phú hộ - quảng trường Trác Quận - U Châu, đối thoại với Châu Tịnh, chọn "Tốt", nhận được 3 tiền.
  - Đến tầng cuối Quan Ngoại - Liêu Đông, đối thoại với Âu Lực Cư, vào chiến đấu với Âu Lực Cư, Vương Chính, Trương Cử, Trương Thuần, Ô Hằng chiến sĩ x4.
  - Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: Trời giết Quách lão
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ đại thắng Bạch Lang
  Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: bào vọng vân (phong + 2, trí + 26, công – 4, lv. 80), bào thú dương (hỏa + 2, trí + 26, công – 4, lv.80).
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Ta đến Trác Quận đối thoại với Quách Gia, đồng ý giúp đỡ.
  - Đến Diệp Thành Đổng Tước Đài đối thoại với Tào Tháo.
  - Trở về Trác Quận đối thoại với Quách Gia vào chiến đấu với Quỉ Sai 3 người.
  Thắng lợi đối thoại với Quách Gia vào chiến đấu với Bắc Đẩu Tinh Quân, Quỉ Cung 5 người, Quỉ Sai 4 người (sẽ có tăng viện). Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Đi công tác Liêu Đông
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 26-30, hoàn thành nhiệm vụ Thử thác lính mới
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm có được: 35% exp
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Quan trường Hương Dũng, đối thoại với Tiểu Hiệu
  - Tìm 1 Băng Thanh Thủy (Quang Võ quân - tuyết địa Thương Lê - Liêu Đông), giao cho Tiểu Hiệu thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Chú ý: Quest này bên FTP(free) sẽ là tìm 1 Thuốc Cường Thân (Lục võ sĩ - tuyết địa Thương Lê - Liêu Đông).

  Tên Nhiệm Vụ:Bắt Đầu Vòng Quay BĐY
  ĐKNV:lv 120
  Địa Điểm:Sòng Bạc- Quảng Trường Trác Quận
  Vật phẩm: tiền mừng thôn thực x1 (dùng để tham gia vòng quay BĐY)
  1.Đến Sòng Bạc-Quảng Trường Trác Quận ngay đầu cổng xảy ra đối thoại đồng ý giúp đỡ
  2.Đến rừng Phi Chỉ Lâm ngay đầu cổng xảy ra đối thoại lập tức chiến.
  3.Chiến đấu thắng lợi trở về Sòng bạc đối thoại Huỳnh Tiểu Ca thì hoàn thành nhiệm vụ


  Tên nhiệm vụ:Bánh Ngũ Độc
  Điều kiện nhiệm vụ:lv 25
  Địa điểm:Trác Quận,U Châu
  Phần thưởng:Bánh ngũ độc x50
  Nội Dung Nhiệm Vụ:
  Tới Trác Quận đối thoại Lưu Quả Phụ đồng ý giúp đỡ nhận được Bánh ngũ độc
  Đến thành Bình Nguyên đối thoại Tiểu Ngạc.Trở về đối thoại với Lưu Quả Phụ đồng ý giúp đỡ nhận tiếp Bánh ngũ độc
  Tới đại độ Diệp Thành đối thoại với Đại Ngưu.Trở về đối thoại với Lưu Quả Phụ đồng ý giúp đỡ nhận tiếp Bánh ngũ độc.
  Tới đại độ Bắc Hải đối thoại chú Củng.Trở về đối thoại với Lưu Quả Phụ đồng ý giúp đỡ nhận tiếp Bánh ngũ độc.
  Tới đại độ Trần Lưu đối thoại Đại Mao.Ra khỏi thành Trần Lưu ngay đầu cổng thành xảy ra đối thoại chiến đấu.Thắng lợi trở về đối thoại với Lưu Quả Phụ thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Q giúp ta hiểu thêm về tục lệ tết Đoan Ngọ

  Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ canh gác (Đứng trạm canh gác công sai)
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 11-15, hoàn thành nhiệm vụ Kết quả thử kỹ năng
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 30% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Nhiệm vụ lấy thuốc cảm
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Tốt Bá.
  - Ra ngoài Doanh trại Hương Dũng, đối thoại với Tuần La binh, vào chiến đấu với Đao sĩ Khăn Vàng.
  - Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Thiếu niên Ngọa Long
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 15
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Lục Thao (INT + 5, ATK + 1, LV 15), hoặc Tam Lược (INT + 6, ATK + 1, LV 20).
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến quảng trường Trác Quận - U Châu, đối thoại với Tiểu Gia Cát, chọn "Đồng ý".
  - Đến Bần Hộ - thành Bình Nguyên - Dự Châu, đối thoại với Hứa Thiệu, chọn "Tôn Tử binh pháp, Xuân Thu Chiến Quốc".
  - Đối thoại tiếp với Hứa Thiệu, chọn "Không chỉ binh pháp, mà còn luận ..." thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Bay vượt sông bay
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 15, hoàn thành nhiệm vụ Từ Vô Sơn
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: qua Dự Châu mà không cần đánh cầu Giới Kiều
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Phổ hộ - quảng trường Trác Quận, đối thoại với Cổ tiều phu.
  - Tìm 50 Tiền và 10 Tiểu Thiết thạch, giao cho Cổ tiều phu, nhận được Thư của tiều phu.
  - Đến ngôi nhà nhỏ trên đỉnh Từ Vô Sơn, đối thoại với Tiên Đồng.
  - Ra ngoài ngôi nhà, đối thoại với Tiên Từ Vô Sơn.
  - Di chuyển đến sát mép vực, chọn "Mặc kệ ..." thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Chú ý: Có thể làm lại Quest này bằng cách mang 50 Tiền và 10 Nhân Cải Cần đến nói chuyện với Tiên Từ Vô Sơn.

  Tên Q: Quân đoàn tập luyện
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Lời chúc ấm áp, 5 người cùng quân đoàn tổ chức đội mới có thể tiến hành.
  Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
  Vật phẩm có được: ngọc Phong Hầu (HP lớn nhất + 35, lv 15).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Quân tộc Mãnh
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Ta đến Trác Quận tại Quan Phủ đối thoại với Tiểu Binh, vào chiến đấu thắng lợi có thể đi vào.
  - Đối thoại với Lưu Nhiên (1, 550:320), chọn vào chiến đấu, thắng lợi được sườn dê 3 cái.
  - Đến Phỉ Chi Lâm, qua Thông Độ vào tận bên trong (ID map 12805) theo hướng bên phải đi đối thoại và chiến đấu với Lô Trực, thắng lợi được sườn dê 6 cái.
  - Đến Rừng Vô Tận (12811), theo hướng bên trái đi, đối thoại với Chu Tiến (11, 410:400) vào chiến đấu, thắng lợi được sườn dê 9 cái.
  - Qua tiếp Giới Kiều đến Rừng Nai Huỳnh (12831) đi lên trên đối thoại với Hoàng Bửu Trung (11, 830:860) vào chiến đấu, thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Bí kiếp ngừa sâu
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Thuốc Suối Tiên x2, hoặc Thuốc Lục Vị x2
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Trác Quận, đối thoại với Trương Đại Ca, chọn "Được thôi, không thành vấn đề".
  - Tìm Cao thảo (gần chỗ Trương Thế Bình), Nghinh Xuân thảo (Giới Kiều), giao cho Trương đại ca thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Binh tử đệ Khăn Vàng
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 2
  Địa điểm: rừng Dị Huyện - U Châu
  Vật phẩm nhận được: binh Khăn Vàng gia nhập đội ngũ
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến tầng 2 rừng Dị Huyện, đối thoại với Bù Kỷ.
  - Bắt Vệ Sĩ, giao cho Bù Kỷ.
  - Đối thoại với 1 trong 4 người đứng ở phía sau Bù Kỷ, chọn theo thứ tự "Trương Giác", "Thái Bình giáo ", "Năm Giáp Tý" thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Chơi trò chơi nấu ăn
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: thôn Lâu Song - U Châu.
  Vật phẩm nhận được: Thuốc Nhị Trần x2, hoặc Trà Nhuận Vị x2.
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Bần hộ, đối thoại với Ngô Tiểu Muội, chọn "Được thôi, không thành vấn đề".
  - Tìm Vấn Lộ diệp (chỗ tu luyện trên Từ Vô Sơn) và Kì Ngẫu thảo (cạnh ngôi nhà nhỏ trên đỉnh Từ Vô Sơn), giao cho Ngô Tiểu Muội thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Giúp doanh trạm
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 16-20, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ tìm thuốc
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Thiên Kim Du x30
  Nhiệm vụ tiếp theo: Đại Hỏa ăn quýt
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Hiệu Trường Hương Dũng Binh, đối thoại với Binh trưởng.
  - Đối thoại với Doanh trạm tiểu muội (Thương Nhân).
  - Tìm 2 Đu đủ xanh (Hắc Sơn quỷ lính - rừng Tây Sơn - Dự Châu) và 3 Thịt lưng heo (Hổ sĩ Khăn Vàng - Phỉ Chi Lâm), giao cho Doanh trạm tiểu muội.
  - Đối thoại với Binh trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q:Tâm nguyện Mạnh lão
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
  Vật phẩm có được: 5% exp.
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đên thôn Lầu Song (12031) tìm bà lão Mạnh, đối thoại với bà lão Mạnh đồng ý giúp đỡ.
  - Đến quan phủ thành Cự Lộc (12302) nói chuyện với tên lính khăn vàng thứ hai từ cửa vào bên tay phải. Sau đó đến Đổng Tước Đài (12093) nói chuyện với người lính thứ hai, từ cửa vào bên tay phải.
  - Trở về đối thoại với bà lão Mạnh là hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Thu thập ứng chương
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: Thôn Lâu Song - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 36 kế chương (tự động trở về điểm kỷ lục khi bị đánh bại).
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Bần hộ, đối thoại với Lưu Nguyên Khởi, chọn "Đồng ý".
  - Tìm Huy hiệu Thái Hội (quest Tìm con mèo) và Huy hiệu Danh Lưu (quest Giúp Mi Trúc), giao cho Lưu Nguyên Khởi thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Khách sạn Như Lai
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thông qua Giản Ung
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: thuật Dò xét
  Nhiệm vụ tiếp theo: Bí Truyền của Chung Nam Sơn Ẩn Sĩ
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Tìm 15 tiền, đến Nhà trọ Việt Lai - quảng trường Trác Quận, đối thoại với Hạng lão bác, chọn "Được" thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ nhặt trái cây (Thu thập hoa quả công sai )
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 8-10, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ tìm người mới
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 25% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Nhiệm vụ cầu thân
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Ngũ Trưởng.
  - Tìm 3 Quả Đào (Tiểu Phương tướng - rừng Lâu Song) và 3 Táo nhỏ (Quân Áo Giáp - rừng Lâu Song), giao cho Ngũ Trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Kết quả thử kỹ năng
  Điều kiện nhiệm vụ: đúng LV 10, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ cầu thân
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 25% exp, Tấn Địa Ủng (DEF + 5, LV 10)
  Nhiệm vụ tiếp theo: Nhiệm vụ canh gác
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Ngũ Trưởng, vào chiến đấu với Ngũ Trưởng.
  - Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ giúp người (Trợ giúp đồng bào công sai )
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 14-15, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ tìm thêm đồ ăn
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Hành Khí Đan x10
  Nhiệm vụ tiếp theo: Nhiệm vụ tìm thuốc
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Tốt Bá.
  - Đến Hiệu Trường Hương Dũng Binh, đối thoại với Doanh trạm tiểu muội (Thương Nhân).
  - Tìm 4 Tàn trúc Phiến (Mãnh binh - rừng Thường Sơn - Dự Châu; hoặc nhặt ở nhà Duy Duy - Diệp Thành), giao cho Doanh trạm tiểu muội thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ tìm thuốc (Thuốc chữa thương nước công sai )
  Điều kiện nhiệm vụ: đúng LV 15, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ giúp người
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 15% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Giúp doanh trạm
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Tốt Bá.
  - Tìm 6 Nước Liệu Thương (Mãnh binh - rừng Thường Sơn - Dự Châu), giao cho Tốt Bá thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Đại hỏa ăn quýt
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 17-20, hoàn thành nhiệm vụ Giúp doanh trạm
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 20% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Gom giấy luyện chữ
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Hiệu Trường Hương Dũng Binh, đối thoại với Binh trưởng.
  - Tìm 4 Quả quýt (Hắc Sơn võ sĩ - rừng Tây Sơn - Dự Châu), giao cho Binh trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Gom giấy luyện chữ
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 18-20, hoàn thành nhiệm vụ Đại hỏa ăn quýt
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 20% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Đi tập phải đem thuốc
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Hiệu Trường Hương Dũng Binh, đối thoại với Binh trưởng.
  - Tìm 5 Giấy cỏ nát (Hắt Sơn giáp binh - rừng Tây Sơn - Dự Châu), giao cho Binh trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ thăm anh em (Thăm hỏi huynh đệ công sai )
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 22-25, hoàn thành nhiệm vụ Ngộ độc thức ăn
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 15% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Nhiệm vụ vá chăn bông
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Thập trưởng.
  - Tìm 3 Rượu Trúc Diệp (Thiết giáp quân - rừng Mộc Dã - Dự Châu) và 3 Rượu lâu năm (Hổ quân trưởng - rừng Hà Nội - Dự Châu), giao cho Thập trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: (Vá chăn bông công sai)
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 23-25, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ thăm anh em
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 15% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Thử kĩ năng quân đội
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Thập trưởng.
  - Tìm 5 Vải nguyên sắc (Báo quân quan - rừng Hà Nội - Dự Châu; hoặc nhặt ở bên cạnh Tào Phủ - Diệp Thành - Dự Châu), giao cho Thập trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Thử kĩ năng quân đội (Kiểm tra kỹ năng quân đội)
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 24-25, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ vá chăn bông
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 25% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Thăng chức đội trưởng
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Thập trưởng, vào chiến đấu với Thập trưởng.
  - Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Thăng chức đội trưởng
  Điều kiện nhiệm vụ: đúng LV 25, hoàn thành nhiệm vụ Thử kĩ năng quân đội
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Thuốc Kim Sáng x30
  Nhiệm vụ tiếp theo: Uống thêm nước cà chua
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Thập trưởng.
  - Tìm 3 Rượu Gạo Nhỏ (Hùng quân trưởng - rừng Hà Nội) và 2 Thịt nạc (rừng Triều Ca), giao cho Thập trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Uống thêm nước cà chua
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 26-30, hoàn thành nhiệm vụ Thăng chức đội trưởng
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 20% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Lính cũ khiêu khích
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Quan trướng Hương Dũng, đối thoại với Tiểu Hiệu.
  - Tìm 3 Nước cà chua (Quân Hắt Sơn - rừng Nai Huỳnh - Dự Châu), giao cho Tiểu Hiệu thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Tên nhiệm vụ: Lính cũ khiêu khích
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 26-30, hoàn thành nhiệm vụ Uống thêm nước cà chua
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 20% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Sếp thích ăn thịt heo
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Quan trướng Hương Dũng, đối thoại với Tiểu Hiệu.
  - Đối thoại với Cường binh, chọn "Dạy dỗ bọn vô lễ này", vào chiến đấu với Cường binh x 6.
  - Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Sếp thích ăn thịt heo
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 26-30, hoàn thành nhiệm Lính cũ khiêu khích
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 20% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Thử thách lính mới
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Quan trướng Hương Dũng, đối thoại với Tiểu Hiệu.
  - Tìm 1 Thịt gà miếng (Lang Tà Phỉ Lâm - Thanh Châu) và 1 Thịt lưng heo (Lang Tà Phỉ Lâm - Thanh Châu), giao cho Tiểu Hiệu thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Thử thách lính mới
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 26-30, hoàn thành nhiệm vụ Sếp thích ăn thịt heo
  Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 20% exp
  Nhiệm vụ tiếp theo: Đi công tác Liêu Đông
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Quan trướng Hương Dũng, đối thoại với Tiểu Hiệu, chọn "Đồng ý", vào chiến đấu với Tiểu Hiệu x 6.
  - Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Quan Vũ hiểu lầm
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 15, hoàn thành được bước Quan Vũ gia nhập đội ngũ của nhiệm vụ Trương Thế Bình nghĩa trợ; hoàn thành nhiệm vụ Tìm mồi thuốc
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Hoàn Hồn Đơn x6
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Trác Quận, đối thoại với Tô Song.
  - Đến Gia Đình Nghèo, đối thoại với Quan Vũ, chọn ".........", vào chiến đấu với Quan Vũ.
  - Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Khích đấu Trương Đồ Hộ
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 15, hoàn thành được bước Trương Phi gia nhập đội ngũ của nhiệm vụ Đào viên tam kết nghĩa
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Danh mã x2
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến khách sạn Vui Lai, đối thoại với Chú Trần, chọn "Hãy để ta thử xem thế nào!".
  - Đến Gia đình Trương Phi, đối thoại với Trương Phi, vào chiến đấu.
  - Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Lưu Bị từ mẹ đi xa
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 15, hoàn thành nhiệm vụ Đào viên tam kết nghĩa
  Địa điểm: Thôn Lâu Song - U Châu.
  Vật phẩm nhận được: Tấn Địa Ủng (DEF+ 5, LV 10).
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến nhà Lưu Bị, đối thoại với Mẹ Lưu Bị, chọn "Được thôi, không thành vấn đề".
  - Đến Vườn Đào - Trác Quận, đối thoại với Lưu Bị, chọn "Ta đồng ý giao đấu", vào chiến đấu với Lưu Bị.
  - Chiến đấu thắng lợi, Lưu Bị gia nhập đội ngũ, trở về, đối thoại với Mẹ Lưu Bị thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Giành được MP3
  Điều kiện nhiệm vụ: LV 15
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: MP3 thần kỳ (dùng để copy nhạc vào nghe)
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến quảng trường Trác Quận, đối thoại với Vân Du đạo sĩ, vào chiến đấu với Vân Du đạo sĩ, Tiểu Gia Cát.
  - Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Giản Ung khảo nghiệm
  Điều kiện nhiệm vụ: LV15, hoàn thành nhiệm vụ Thông qua Giản Ung
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Phong Vô Tuyến
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Phổ hộ - đường nhỏ Trác Quận, đối thoại với Giản Dung, chọn "Đồng ý", vào chiến đấu với Giản Dung.
  - Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Nhà buôn lớn (TS thu phí)
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: thôn Lâu Song - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Công Kích Tự Động x50, hoặc Viên Công Kích Liên Phát x30
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Thôn Lâu Song, đối thoại với Nhà Buôn Viên Tử, nếu trong người có 50 Viên Công Kích thì chọn "Đạn công kích tự động F1" hoặc "Viên công kích liên phát" thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Giải cứu Thuận Thể
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Cửu Sỏi gia nhập đội ngũ
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Bần hộ - quảng trường Trác Quận, đối thoại với Cửu Sỏi, chọn "Tốt".
  - Đến Phủ đệ Quách Loan - Trác Quận, đối thoại với Quách Dịch, vào chiến đấu với Quách Dịch, Gia Đinh Ác x4.
  - Chiến đấu thắng lợi nhận được Hưu thư Cửu Thái, trở về, đối thoại với Cửu Sỏi thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Tống Nhân đề mục
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Tống Nhân gia nhập đội ngũ
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Trác Quận, đối thoại với Tống Nhân, chọn "Hai mươi tuổi" thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Tống Dũng khảo nghiệm
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Tống Dũng gia nhập đội ngũ
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Trác Quận, đối thoại với Tống Dũng, chọn "Tốt", vào trận đấu với Tống Dũng.
  - Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Tìm tiểu bạch mã
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Thuốc Hoàng Liên x1
  Nhiệm vụ tiếp theo: Tìm phi thiên xích thố
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Trác Quận, đối thoại với Mã Phu, chọn "Được, ta giúp ngươi tìm".
  - Đến gần chỗ Tô Song, đối thoại với Bạch Mã, chọn "Dẫn về cho hắn xem thử nào ".
  - Trở về, đối thoại với Mã Phu thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Tìm lá trúc Mạnh Tôn
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Khăn Trải Bàn.
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Quán trà - đường nhỏ Trác Quận, đối thoại với Cam cô nương, chọn "Được, ta giúp ngươi tìm".
  - Tìm Mạnh Tôn trúc phiến (chỗ Hàn đại thẩm), giao cho Cam cô nương thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Tìm con bác Vương
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Nhập Môn Lục (INT + 2)
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Trác Quận, đối thoại với Bác Vương, chọn "Tốt", nhận được Bảo thạch Vương gia.
  - Ra cổng thành, đối thoại với Con Bác Vương.
  - Trở về, đối thoại với Bác Vương thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Hàn đại thẩm
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Ngân thạch nát
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Trác Quận, đối thoại với Hàn đại thẩm, chọn "Tốt", nhận được Gia thư Hàn đại thẩm.
  - Đến Quan Phủ - đường nhỏ Trác Quận, đối thoại với Hộ Vệ (đứng phía bên phải ở giữa) thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Lu đại bác
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 5 tiền
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Trác Quận, đối thoại với Bác Lỗ, chọn "Tốt", nhận được Gạo của Lỗ đại bác.
  - Đến khách sạn Vui Lai, đối thoại với Chủ khách sạn, chọn "Tốt", nhận được Ngân phiếu.
  - Trở về, đối thoại với Bác Lỗ thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Tìm mồi thuốc
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: 5 tiền
  Nhiệm vụ tiếp theo: Quan Vũ hiểu lầm
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Trác Quận, đối thoại với Tô Song, chọn "Được, ta giúp ngươi tìm".
  - Tìm Lá Du Thụ (trên cây bên cạnh Đốc Du Ác), giao cho Tô Song thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Tiệm vũ khí.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: thôn Người Mới
  Vật phẩm nhận được: Cuốc
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến ngôi nhà nhỏ thôn Người Mới, đối thoại với Chủ lò rèn, chọn "Được" thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Tiệm thuốc người mớiTên nhiệm vụ: Giải cứu Đổng Trác
  Điều kiện nhiệm vụ: hòan thành nhiệm vụ Đại phá Quân Ô tản
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Lông vũ Bạch Cáp (Địa + 2)
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Phú hộ - quảng trường Trác Quận - U Châu, đối thoại với Châu Tịnh, chọn "Đồng ý".
  - Đến tọa độ 1800:1000 tầng thứ 2 rừng Lê Dương - Dự Châu, xảy ra đối thoại, chọn "Nghênh chiến", vào chiến đấu với Trương Giác, Đấu Sĩ Khăn Vàng, Quân Sư Khăn Vàng, Dũng Sĩ Khăn Vàng x2, Sơn Binh Khăn Vàng x2.
  - Chiến đấu thắng lợi, xảy ra đối thoại, chọn "Trừng phạt những người nhìn ai không ra gì", vào chiến đấu với Đổng Trác, Tây Lương Thân Binh x2, Tây Lương Tinh Binh x2, Tây Lương Đao Binh x2.
  - Chiến đấu thắng lợi, trở về, đối thoại với Châu Tịnh thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: thôn Người Mới
  Vật phẩm nhận được: Thuốc Cam Thảo x1
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến ngôi nhà nhỏ thôn Người Mới, đối thoại với Chủ tiệm thuốc, chọn "Được" thì hoàn thành nhiệm vụ
  .


  Tên nhiệm vụ: Khách sạn người mới
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: thôn Người Mới.
  Vật phẩm nhận được: Xôi x1
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến ngôi nhà nhỏ thôn Người Mới, đối thoại với Tiểu nhị, chọn "Được" thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Giải cứu Đổng Trác
  Điều kiện nhiệm vụ: hòan thành nhiệm vụ Đại phá Quân Ô tản
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Lông vũ Bạch Cáp (Địa + 2)
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Phú hộ - quảng trường Trác Quận - U Châu, đối thoại với Châu Tịnh, chọn "Đồng ý".
  - Đến tọa độ 1800:1000 tầng thứ 2 rừng Lê Dương - Dự Châu, xảy ra đối thoại, chọn "Nghênh chiến", vào chiến đấu với Trương Giác, Đấu Sĩ Khăn Vàng, Quân Sư Khăn Vàng, Dũng Sĩ Khăn Vàng x2, Sơn Binh Khăn Vàng x2.
  - Chiến đấu thắng lợi, xảy ra đối thoại, chọn "Trừng phạt những người nhìn ai không ra gì", vào chiến đấu với Đổng Trác, Tây Lương Thân Binh x2, Tây Lương Tinh Binh x2, Tây Lương Đao Binh x2.
  - Chiến đấu thắng lợi, trở về, đối thoại với Châu Tịnh thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Phục binh Khăn Vàng
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thư của Lưu Yên
  Địa điểm: rừng Dị Huyện - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Giầy Hóa Vân (DEF + 5, LV 5), hoặc Mũ Thâm Triệu (DEF + 3, LV 3), hoặc Điểu Chiêm Thuật (INT +3, LV 3)
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến tầng 4 rừng Dị Huyện, đối thoại với Phong Thế, chọn "Nghênh chiến", vào chiến đấu với Phong Thế, Võ Vệ Sĩ x5.
  - Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Thư của Lưu Yên
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Tòng quân
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm có được: Thư cầu cứu của Lưu Nhiên, Hộ Vệ gia nhập đội ngũ
  Nhiệm vụ tiếp theo: Phục binh Khăn Vàng, Đại phá quân Ô Tản
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Quan phủ - đường nhỏ Trác Quận, đối thoại với Lưu Nhiên, chọn "Tốt" thì hoàn thành nhiệm vụ.
  - Sau đó ông ta sẽ hỏi bạn có cần một người tùy tùng hay không, nếu chọn "Tốt" thì Hộ Vệ sẽ gia nhập đội ngũ của bạn.

  Tên nhiệm vụ: Tòng quân
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Ngọc Kích Phá (HP + 5)
  Nhiệm vụ tiếp theo: Thư của Lưu yên
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Trác Quận, đến chỗ có dán cáo thị trước cửa thành, xảy ra đối thoại, chọn "Lấy cáo thị", vào trận đấu với Dâu Châu binh x2.
  - Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Đào viên tam kết nghĩa
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: Băng Tay Hồng Hộ (DEF + 2)
  Nhiệm vụ tiếp theo: Thanh Long và Hắc Xà, Lưu Bị từ mẹ đi xa
  Quá trình nhiệm vụ:
  - Đến Gia đình Trương Phi, đối thoại với Trương Phi.
  - Đến đường nhỏ Trác Quận, đối thoại với Đốc Du Ác, chọn "Đánh nó", vào chiến đấu với Đốc Du Ác.
  - Chiến đấu thắng lợi, trở về, đối thoại với Trương Phi, Trương Phi gia nhập đội ngũ.
  - Đến Gia đình nghèo, đối thoại với Quan Vũ, Quan Vũ gia nhập đội ngũ.
  - Đến Vườn Đào, đối thoại với Lưu Bị thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Thông qua Giản Ung
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: Trác Quận - U Châu
  Vật phẩm nhận được: thuật Trinh thám.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Giản Dung khảo nghiệm, Kỳ ngộ Lầu Son, Khách sạn Như Lai, Từ Vô Sơn, Đại phá quân Ô Tản.
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Phổ Hộ - đường nhỏ Trác Quận, đối thoại với Giản Dung, chọn "Không thành vấn đề, ta thử xem".
  - Chọn theo thứ tự "Trương Bảo ", "Thái bình yêu thuật", "Thương sinh đã chết, hoàng thiên đương lập" thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên nhiệm vụ: Hành tẩu giang hồ
  Điều kiện nhiệm vụ: không có
  Địa điểm: thôn Người Mới
  Vật phẩm nhận được: Giáp Bạch Bì (DEF + 3)
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Thôn Người Mới, đối thoại với Nam Tinh Quân, chọn "Có" hoặc "Không có" thì hoàn thành nhiệm vụ.

 • #2
  bài có ích lắm thannks anh

  Comment

  Working...
  X