Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Các q hiện tại nên làm trong tháng 11 ( ae nào có ý kiến hay cứ post vào topic này luôn nhé )

Collapse
X
 • Filter
 • Thời gian
 • Show
Clear All
new posts

 • Các q hiện tại nên làm trong tháng 11 ( ae nào có ý kiến hay cứ post vào topic này luôn nhé )

  Tên Q: Nhử Mã Đằng ra để giết (Mã Đằng hãm Hứa đô )
  ĐKNV: lv 25
  Địa điểm : thành Hứa Xương
  Vật phẩm có được :
  random bùa vạn mã 10 cái, bùa diêm trảm 10 cái. Chắc chắn được danh mã 1 con, kinh nghiệm 2000
  NV tiếp theo: Vượt qua Bồ Bản Tân
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tới Hữa Xương Điểm Binh Đài đối thoại với Dư Cấm đồng ý giúp đỡ
  Tìm tới Ngọc Tượng (trong thành Hứa Xương), đối thoại được Chinh An Nam
  Quay về đối thoại với Dư Cấm. Tới nhà Hoàng Khuê (căn nhà kế Ngọc Tượng) đối thoại và vào chiến đấu với Hoàng Khuê.
  Tới sơn động Hứa Xương đối thoại với Khương binh và vào chiến đấu với: Mã Thăng, Mã Hưu, Mã Khiết, Khương binh 2 người, Khương quân vệ 3 người. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ


  Tên Q: Vượt qua Bồ Bản Tân
  ĐKNV: hoàn thanh nhiệm vụ Nhử Mã Đằng ra để giết
  Địa Điểm: rừng Hàm Cúc Quan, Quan Trung.
  Vật phẩm có được: random kính hộ tâm, Hộ Tâm Kinh, kính lưu ly hộ tâm. Chắc chắn được 3000 kinh nghiệm.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Nhất Dạ Thành
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Đến rừng Hàm Cúc trong dinh quân sĩ đối thoại Từ Hoảng (13883).
  2.Tới cánh rừng ở Đại độ kinh đạo (13885) (rừng có Liệt võ quân - giữa Trường An và Lạc Dương) đối thoại với Dư Cấm và vào chiến đấu với : Lý Khăm, Thành nghị, Trường Hoàng, Mã Ngoạn, TâyL Thuẫn Binh 2 người, TâyL Tinh binh 2 người chiến thắng quay về đối thoại với Từ Hoảng.
  3.Đến Bản Bốc Tân (vùng đất mới giáp với Thôn Phổ Hộ) đi về bên phải, Chu Linh xuất hiện, đối thoại Chu Linh đồng ý giúp đở.
  4.Đến Sơn Động Thành Bắc đối thoại Tô Bá vào chiến đấu Tô Bá , Đ.Ngân, Tâyl Đao binh 4 người, TâyL Tinh binh 2 người.
  5.Trong hang đi lên góc trái phía trên tiếp tục đối thoại Thượng Diệu vào chiến đâu , TDiệu, Lữ Tịnh, LCBinh 3 người, KVBinh 3 người. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: Nhất Dạ Thành
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Vượt qua Bồ Bản Tân
  Địa điểm: Quan Trung, Lạc Dương, Trường An.
  Vật phẩm có được: random kính lưu ly hộ tâm + điểm kinh nghiệm, Đặc thủ Xác ướp ai cập, túi lông + 2. Chắc chắn được 3000 kinh nghiệm
  Nhiệm vụ tiếp theo: Mật thư li gián Hàn Mã
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Đến vùng đất có cây cầu cập bến ở Lạc Dương, đối thoại với Trương Kí, đồng ý giúp đỡ.
  2. Tiếp tục đến vùng đất có cây cầu cập bến Thôn Cao Động, đi từ từ về bên phải, Chu Linh xuất hiện, đối thoại vào chiến đấu 3 trận với quân Mã Siêu.
  3. Sau khi thắng lợi trở về vùng đất cập bến Lạc Dương đối thoại với Trương Kí đồng ý giúp đỡ.
  4. Đến Chung Nam Sơn đối thoại với Mộng Cư Sĩ.
  5. Trở về vùng đất cập bến Lạc Dương, đối thoại với Trương Ký, tìm túi vảilô sành (2 vật phẩm này dẽ dàng tìm được tại vùng đất cập bến Lạc Dương).
  6.Mang túi vải và lô sành đến vùng đất cập bến Thôn Cao Động đối thoại vối Chu Linh.
  7.Đến rừng Bắc Địa (Quan Trung - Trường An), đối thoại với Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ

  Tên Q: Mật thư li gián Hàn Mã
  ĐkNV: hoàn thành nhiệm vụ Nhất Dạ Thành
  Địa điểm: Bắc Địa thổ thành, Quan Trung.
  Vật phẩm: điểm kinh nghiệm 3000
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đối thoại với Tào Tháo tại Bắc Địa tướng.
  2. ra bên ngoài, đến tọa độ 522:535 đối thoại và chiến đấu 2 trận với Hàn Toại, Mã Siêu.
  3. Vào trong Bắc Địa tướng đối thoại với Tào tháo.
  4. Đến đồng quan xuất hiện đối thoại giữa Táo Tháo & Hàn Toại, trở về Bắc Địa tướng đối thoại với Tào Tháo nhận được TàoTháo MậtTín.
  5. Đến đồng quan giao TàoTháo MậtTín cho Hàn Toại, trở về Bắc Địa tướng báo tin cho Tào Tháo.
  6. Đến Trường An thành môn, xuất hiện Mã Siêu, Mã Đại, Bàng Đức. Vào chiến đấu ( win trong 5 hiệp) thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ
  Last edited by Binh1983; 08-11-2019, 01:53 PM.

 • #2
  Tên Q: Thất quân Vu Cấm ( cuối tháng 11 mở kinh bắc mới làm đc )
  ĐKNV: không.
  Địa điểm: Trần Lưu thành - Việt Châu.
  Vật phẩm : Thiên Xu Trâm (Đặ Thủ) +135sp đẳng cấp hạn chế 75 hoặc đặc thủ +135hp lv75 + 3% exp.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Quan Vũ chiến Bàng Đức
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến phổ hộ Trần Lưu đối thoại Dư Cấm, đồng ý tìm súng ngọan thạch =8 attck lv20 (mở hộp phó bản 20 dễ dàng thấy), tìm được quay lại nói chuyện.
  2. Sau đó đến rừng Trần Lưu nói chuyện Đổng Hành, đồng ý đến rừng Trực Dương bắt Tuyệt Bông mã ( nói chuyện Tuyệt bóng mã gia nhập đội ngũ), quay lại nc Đổng Hành, nhận dc điểm kinh nghiệm.
  3. Tiếp tục nói chuyện Đổng Hạnh, đồng ý luyện 1 trong 2 NPC lên cấp 30, luyện xong quay lại nói chuyện Đổng Hạnh, rồi quay lại nói chuyện Dư Cấm, đồng ý đến Sơn động Thước Vĩ thám thính. Khi vào sơn động cho NPC xuất chiến đến tọa độ 1746 : 981 đánh 2 trận là hòan thành nhiệm vụ.
  Last edited by Binh1983; 08-11-2019, 11:51 AM.

  Comment

  Working...
  X