Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Các Q cần làm sắp tới trong tháng 12 tsonline( ĐÃ SỬA CHUẨN MỰC ĐÚNG VỚI BẢN MOBI)

Collapse
X
 • Filter
 • Thời gian
 • Show
Clear All
new posts

 • Các Q cần làm sắp tới trong tháng 12 tsonline( ĐÃ SỬA CHUẨN MỰC ĐÚNG VỚI BẢN MOBI)

  Tên Q: Lục Khẩu thất kế
  ĐKNV: lv25
  Khu vực: Từ châu, trại Nhu Tu
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều 0.5%
  Nhiệm vụ tiếp theo: Lệnh Linh tính toán
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến đại trướng Nhu Tu (15460) nói chuyện Chu Nhiên, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Sài Tang trướng (trại Tử Song) (18817) nói chuyện Lỗ Túc, đồng ý giúp đỡ.
  3. Đi xuống phía dưới bên trái, tại bến thuyền (18830) nói chuyện Nhai Lương, sau đó quay lại (18817) noí chuyện Lỗ Túc, đồng ý kiếm Giang Ngạc đao
  (tiệm rèn THÀNH TRƯỜNG AN)Kích Bách đoạn ( TIỆM RÈN THÀNH BÌNH NGUYÊN GẦN DIỆP THÀNH).
  4. Sau khi kiếm được quay lại nói chuyện Lỗ Túc, đồng ý đi đến Đình Lục Khẩu (đối diện Lâm Giang đình -Kinh Bắc)
  5. Đến gần Lỗ Túc ở Đình Lục Khẩu (21451) xảy ra đối thoại, trả lời 4 câu hỏi:Chu Cát Quân Sư,Kết làm đồng minh,Trường Bản,Kết nghĩa vườn đào. Sau đó đi gần ra cửa xảy ra đối thoại, và tại tọa độ 950-610 gần cầu tàu (21452) xảy ra đối thoại một lần nữa, lập tức hoàn thành nhiệm vụ.


  Lưu Bị cất quân đánh chiếm ở Tây Xuyên thành công,Kinh Châu giao phó cho Quan Vũ.Ngô-Tôn Quyền sai sứ sang thuyết phục ông trả lại Kinh Châu nhưng Quan Vũ ko chịu trả,Tôn Quyền đành giao công việc đòi Kinh Châu cho Lỗ Túc.Lỗ Túc viện cớ chúc mừng,mời Quan Vũ đến Lục Khẩu Đình dự tiệc,đồng thời mai phục đao phủ khắp nơi hòng ám hại Quan Vũ.Lỗ Túc có thành công trong kế hoạch này

  Tên Q: Lệnh Linh tính toán
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Lục khẩu thất kế
  Khu vực: Kinh Bắc, Giang Hạ trại
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều 0.8%, dã sâm x20
  Nhiệm vụ tiếp theo: Hoàn thành đại chiến
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Giang Hạ trại (map có Đội Trịch Tiêu) phía trên bên phải nói chuyện Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Lục Khẩu, đi đến tọa độ 760:290 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ, nhận được Quân lệnh bài.
  3. Đến Ba Du trại (Kinh Nam) tầng 2 nói chuyện Lữ Mông, đi lên phía trên gần quân trướng xảy ra đối thoại, sau đó quay lại cổng trại xảy ra đối thoại, Lữ Mông gia nhập đội ngũ.
  4. Đến thành Trường Sa nói chuyện Người Làng, sau đó đến cổng thành Lung Linh tọa độ 516-755 xảy ra đối thoại, hoàn thành nhiệm vụ.


  Sau thất bại ở Lục Khẩu,Tôn Quyền kô cam chịu để Quan Vũ sỉ nhục như vậy.Ông lệnh cho Lữ Mông đánh 3 quận ở Kinh Châu là Trường Sa,Linh lăng,Quế Dương.2 Quận Trường Sa và Quế Dương đã đầu hàng chỉ có Ling Lăng vẫn cố thủ.Lữ Mông sử dụng chút mưu mẹo kô tốn 1 quân sĩ 1 mũi giáo đã khiến tướng thủ thành Ling Lăng phải mở cổng thành đầu hàng.Tài của Lữ Mông kô thua kém gì Chu Du năm xưa,hi vọng chiếm đoạt lại Kinh Châu lại lóe sáng trong tâm trí Tôn Quyền


  Tên Q: Hoàn thành đại chiến
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Lệnh Linh tính toán
  Khu Vực: Kinh Bắc, Lục Khẩu
  Vật phẩm nhận được: Điểm kinh nghiệm nhiều 0.5%
  Nhiệm vụ tiếp theo: Chỉ có Cam Hưng Bá
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Lục Khẩu nói chuyện Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Sơn động Dư Khang (Giang Đông) tọa độ 1222-2255 gần cửa vào nói chuyện Linh Thống, chiến đấu với Hồng Minh, Sơn Việt binh x5.
  3. Thắng lợi đến Nguyên Khẩu Bến lò (Thọ Xuân) đi vào bên trong nói chuyện Tôn Quyền.
  4. Đi vào bên trong qua cây cầu gặp và chiến đấu Hạ Hầu Tồn, Thiết vệ quân x5. Tiếp tục đi lên phía trên bên trái gặp và chiến đấu Hạ hầu Đức, Nha môn tướng x5. Sau đó đi sang phía trên bên phải gặp và chiến đấu Hạ Hầu Thượng, Phiến Tướng x5. Thắng lợi đi lên phía trên bên trái tọa độ 701-480 xảy ra đối thoại, chiến đấu với Binh, Tào Nhu, Hạ Hầu Lâm, T.binh Vũ Lâm x3.
  5. Thắng lợi đi sang tầng 2 bên phải vào quân trướng Trại lính Hoành thành nói chuyện Tôn Quyền, chiến đấu 2 trận liên tiếp với Cam Ninh, Linh Thống (trong 1 hiệp phải kết thúc), thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
  Thắng lợi lập tức hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: Chỉ có Cam Hưng Bá
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Hoàn Thành đại chiến
  Khu vực:Từ Châu, trại Nhu Tu
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều 0.8%, tùy trường hợp nhận được Cam Hưng Bá (atk +31, agi +4, lv50); Đề hồ đơn x15
  Nhiệm vụ tiếp theo: Tôn Quyền chiết binh ở khẩu Nhu Tu
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến trại Nhu Tu (Nai Thuần Ô) phía dưới nói chuyện Tôn Quyền 2 lần, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Động đá Nai Thuần Chung Vũ (phía tay phải) tọa độ 2226-2246 xảy ra đối thoại, chiến đấu Trương Liêu, Điển binh tào x9.
  3. Thắng lợi quay về nói chuyện Tôn Quyền, sau đó đến quan trướng nói chuyện Cam Ninh, đồng ý kiếm Rượu Kinh sở ( KHÁCH SẠN TƯƠNG BÌNH - THÀNH TUYẾT)Thịt dê khô (khách sạn DIỆP THÀNH) mỗi thứ 20 cái.
  4. Kiếm đủ quay lại nói chuyện Cam Ninh, đồng ý kiếm 5 cái lÔNG NGỖNG (bên ngoài dinh Cam Ninh, đại trướng Nhu Tu, Nhu Tu Tào doanh...). Kiếm đủ quay lại nói chuyện Cam Ninh, đồng ý giúp đỡ.
  5. Đến Nhu Tu Tào Doanh (góc 2h hồ Nai Thuần Ô) tọa độ 342-855 xảy ra đối thoại, sau đó đi vòng quanh doanh trại gặp và chiến đấu 10 trận với quân Tào.

  630-500 Điển Mãn, Quách Chuẩn, thượng tướng x5
  1100-350 Xích chiêu, thượng tướng x5
  850-150 Công Tôn Tập, thượng tướng x6
  1200-700 thượng tướng x10
  900-850 Tào Tương, Lạc Tiến, thượng tướng x6
  800-550 Trình Dục, Tuân Úc, thượng tướng x6
  400-400 Hạ Hầu Đôn, thượng tướng x6, tăng viện thượng tướng x1
  50-500 Vương Song, thượng tướng x8, tiếp viện thượng tướng x2
  350-850 Thôi Diễm, thượng tướng x5
  250-200 Hứa Chử, Từ Hoảng, thượng tướng x8, tiếp viện Tào Tháo, thượng tướng x2
  6. Thắng lợi đi lại gần 322-835 xảy ra đối thoại, sau đó quay lại nói chuyện Tôn Quyền hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: Tôn Quyền chiết binh ở khẩu Nhu Tu
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Chỉ có Cam Hưng Bá
  Khu vực: Từ Châu, trại Nhu Tu
  Vật phẩm nhận được: random Bạch Linh vũ giáp (atk +29, agi +3, lv50) cnhư x2
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Ngay khi hoàn thành Q Chỉ có Cam Hưng Bá, lập tức nói chuyện, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đi qua Động đá Nai Thuần bên trái đến rừng Nhu Tu tầng 2 (map có Uy võ binh), tọa độ 1300-700 xảy ra đối thoại, chiến đấu với Tào Nhu, Trương Liêu, Huyện Úy x8
  3. Thắng lợi quay lại Nhu Tu trại tọa độ 1050-2900 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
  4. Đến đầm lầy Nhu Tu (rừng Nhu Tu tầng 2 đi xuống bên phải) xảy ra đối thoại, sau đó đến tọa độ 550-200 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
  5. Đến tọa độ 2200-1150 xảy ra đối thoại, Tôn Quyền gia nhập đội ngũ.
  6. Cho Tôn Quyền xuất chiến, di chuyển trong đầm lầy Nhu Tu gặp và chiến đấu 3 trận với quân Tào.

  2510-850 Trương Liêu, thượng tướng x4
  1600-700 Từ Hoảng, thượng tướng x4
  1200-650 Hứa Chử, thượng tướng x4

  7. Thắng lợi đi đến 500-250 xảy ra đối thoại, tiếp tục đi trong đầm lầy chiến đấu thêm 2 trận nữa:

  1800-1500 Trương Liêu, Từ Hoảng, Hứa Chử, thượng tướng x7
  500-250 Tào Tháo, cửu trận quân x9( PHẢI THẮNG TRONG 5 TURN )


Working...
X