Khi click vào nhiêệ vụ đánh Đỗ Viễn thì nhaâ vậ NPC không xuất hiện. Đã out game đăng nhập lại vẫn vậy