Thông báo

Collapse
No announcement yet.

tấm lòng trung nghĩa và sự kiêu căng của Quan Vũ.

Collapse
X
 • Filter
 • Thời gian
 • Show
Clear All
new posts

 • tấm lòng trung nghĩa và sự kiêu căng của Quan Vũ.

  Thời kỳ Tam quốc bắt đầu từ loạn Đổng Trác , cho đến khi vương triều Tây Tấn được thành lập. Thế chân vạc Ngụy, Thục, Ngô thực ra đã hình thành trước khi thật sự hình thành Tam quốc. Các thế lực quân phiệt ở các địa phương lớn mạnh lên qua các cuộc đàn áp nông dân khởi nghĩa cuối đời Đông Hán. Tiếp đó là cuộc hỗn chiến giữa các quân phiệt. Cuối cùng, còn lại ba thế lực lớn nhất là Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền tranh nhau ngôi bá chủ, và sau đó cả ba bị diệt, vương triều Tấn được thành lập.
  Tam quốc là thời kỳ động loạn. Đây là thời kỳ chinh chiến triền miên, khói lửa ngất trời, xác chết đầy đồng, dân sống vất vưởng. Nhưng người ta có câu: “Trai thời loạn” - Đây cũng là thời kỳ xuất hiện các anh hùng hào kiệt cùng với những giang hồ hảo hán, và cả những kẻ côn đồ. Đủ các loại người. Hùng tài đại lược – gian manh như Tào Tháo, cúc cung tận tụy - mưu lược như Gia Cát Lượng, tài hoa lỗi lạc như Chu Du, kiên trì nhẫn nại như Lưu Bị, coi trọng tình nghĩa như Quan Vũ ,dũng mãnh như Triệu Vân ,nóng nảy như Trương Phi...
  Click image for larger version

Name:	225px-Guanyu-1.jpg
Views:	2
Size:	13.3 KB
ID:	803400
  Nhân vật Quan Vũ tự Vân Trường là anh hùng hào kiệt , sức mạnh vô địch ,và có tấm lòng trung nghĩa…Tôi luôn coi ông là một vị thánh , một người thày đã đưa tôi đến với Tam quốc chí online nói riêng và truyện tam quốc diễn nghĩa nói chung..
  Thời trẻ, Quan Vũ làm nghề bán đậu phụ. Tuy nhà nghèo, ông cũng được theo học cả văn lẫn võ. Ông là người vũ dũng, hào hiệp, ghét kẻ ác, thường bênh vực người yếu. Do bênh vực người khác mà ông phạm tội giết người, phải bỏ quê hương đến nương náu ở quận Trác.
  Quan Vũ là người dũng cảm phi thường, đứng đầu toàn quân. Ông trọng điều nghĩa, giữ chữ tín, là bầy tôi trung thành. Dù được Tào Tháo hậu đãi nhưng ông không từ bỏ Lưu Bị; theo Lưu Bị nhiều năm phải trải qua gian lao khó nhọc nhưng ông vẫn một lòng không thay đổi.

  Ông luôn được nhân dân tôn kính , ngưỡng mộ ,thờ phụng và được các nhà làm phim nói tới nhiều nhất.
  Click image for larger version

Name:	phim.jpg
Views:	2
Size:	43.9 KB
ID:	803401

  Đọc Tam Quốc ai cũng yêu quý, cảm phục Quan Vũ, nhưng xem đến đoạn ông để mất Kinh Châu thì không ai nén nổi một tiếng thở dài
  Với Lưu Bị, mất Kinh Châu là thất bại đau đớn nhất, bởi đấy là địa bàn chiến lược, Kinh Châu còn thì nhà Thục còn, Kinh Châu mất thì nhà Thục mất.
  Ngay từ buổi đầu, hội kiến với Lưu Bị trong lều cỏ, cái thế của Kinh Châu đã được Khổng Minh chọn định trước rồi: "Nay Tháo đã cầm được quân trăm vạn, mượn tiếng Thiên tử để khống chế chư hầu, xem đó thật không dễ tranh giành với hắn được. Tôn Quyền giữ đất Giang Đông đã được ba đời, đất đai hiểm trở mà lòng dân lại quy phục, xem thế Giang Đông cũng chỉ dùng để giúp ta, chớ không thôn tính được. Duy chỉ còn Kinh Châu, phía Bắc có sông Hán, sông Miện, kéo dài đến tận Nam Hải, phía Đông nối liền với Ngô Hội, phía Tây thông vào Ba Thục, chỗ ấy là đất dụng võ, phải có chúa giỏi mới giữ nổi, trời để dành riêng cho tướng quân đó". Và khi mở bản đồ, bàn việc thiên hạ chia ba, Khổng Minh nói: Đây là địa đồ 54 châu ở Tây Xuyên. Tướng quân muốn thành nghiệp bá, thì phải nhường thiên thời cho Tào Tháo ở phía Bắc, nhường địa lợi cho Tôn Quyền ở phía Nam, còn tướng quân thì nắm vững lấy nhân hòa. Trước hãy chiếm lấy Kinh Châu làm nơi căn bản, sau lấy Tây Xuyên để dựng cơ đồ, hình thành cái thế chân vạc rồi sau mới tính đến Trung Nguyên được.
  Khổng Minh không chỉ chọn cho Lưu Bị mảnh đất chiến lược Kinh Châu mà còn bày cả cách giữ đất nữa: "Nếu tướng quân gộp được châu Kinh, châu Ích, giữ vững nơi hiểm trở, mặt Tây hòa với các tộc, mặt Nam phủ dụ các nước Di, Việt, ngoài thì liên kết với Tôn Quyền, trong thì sửa sang chính trị"...
  Đất Kinh Châu, việc Kinh Châu, chiến lược lớn đã được vạch sẵn từ Long Trung quyết kế. Và, dặm dài lịch sử mười phần Lưu Bị đã đi được sáu, bảy, vậy mà chỉ một chốc, Quan Vũ để mất Kinh Châu, làm hỏng cả đại cục. Việc mất Kinh Châu là lưỡi tầm sét đánh thẳng vào cơ đồ của Lưu Bị. Từ mất Kinh Châu, Quan Vũ bị chặt đầu, đến Trương Phi bị cắt cổ, rồi Huyền Đức chết trong sầu muộn. Khổng Minh mất giữa ba quân khi sức tàn mệnh kiệt, cơ đồ nhà Thục xuống nhanh như nước băng sườn dốc, một mình Khương Duy làm sao ngăn giữ được. Người trung nghĩa như Quan Vũ chết như thế thì làm sao mà yên được, nên nhiều khi vẫn hét lên đòi đầu và gặp Tào Tháo vẫn quắc mắt, vểnh râu Khi giao Kinh Châu cho Quan Vũ, Khổng Minh đã dặn lại rằng: "Đông hòa Tôn Quyền, Bắc cự Tào Tháo". Vậy mà khi Tôn Quyền muốn liên kết với Vân Trường để chống Tào, bèn sai Gia Cát Cẩn làm sứ giả sang dạm hỏi con gái Quan Vũ về làm con dâu Tôn Quyền thì Quan Vũ lại nói rằng: - Con gái ta dòng hổ báo, lẽ nào đi lấy giống chó Đông Ngô nhà ngươi. Lão Tử từng nói: "Khiêm là cái đức của núi, là cái dũng của thánh nhân".Tiếc thay, một bậc đại trượng phu như Quan Vân Trường mà vẫn không biết đến chữ "khiêm". Chính vì không biết chữ khiêm nên Quan Vũ bị Lục Tốn lừa. Đại tướng của Đông Ngô là Lữ Mông đang đồn trú ở Lục Khẩu phao tin bị ốm phải trở về Kiến Nghiệp và cử Lục Tốn thay. Quan Vũ xem Lục Tốn là một kẻ chưa có tiếng tăm không thèm đếm xỉa. Chính kẻ "chưa có tiếng tăm" này đã viết thư hết lời ca ngợi tài năng của Quan Vũ để khích tính kiêu ngạo của Vân Trường lên tận mây xanh, rồi bất ngờ đánh cho Quan Vũ tơi tả. Thế mới biết lời khen nịnh còn độc hơn cả thuốc độc. Lịch sử từng biết nhiều nhân vật công to như núi nhưng cuối đời vì ham uống mãi những mỹ từ "thiên tài", "vĩ đại", "đại vĩ đại" nên đã phải tự chuốc lấy mối nhục nghìn năm không rửa được.
  Tào Tháo đang ở Lạc Dương, thấy sứ giả Đông Ngô đem đầu Quan Công đến, hết sức vui mừng. Tư Mã Ý bèn vạch cho Tào Tháo thấy đây là mẹo của Đông Ngô nhằm đổ vạ cho Tào Tháo. Theo lời Tư Mã Ý, Tào Tháo cho tạc một thân người bằng gỗ trầm, ghép đầu Quan Công vào, làm lễ an táng theo nghi thức vương hầu, chôn ở gò đất phía Nam thành Lạc Dương, tất cả quan văn, tướng võ đều phải đi đưa tang cả. Tào Tháo đích thân đến quỳ lạy, truy tặng Quan Công chức Kinh vương, sau đó còn cử quan chức lo việc canh giữ mộ.
  Chuyện kể trên có hư cấu về chi tiết, nhưng về cơ bản là đúng với sự thật lịch sử, mang tính chất sử thi hùng tráng. Tuy đã chết cách đây hàng nghìn năm, Quan Công vẫn sống mãi trong lòng nhân dân Trung Quốc. Họ xem Quan Công là vị anh hùng chân chính không hề biết khiếp sợ, không lùi bước trước khó khăn, chiến thắng mọi đau khổ về thân xác, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
  Hồ Chủ Tịch đã ca ngợi phẩm chất cao quý của Quan Công như mặt trời hồng sáng mãi.
  Thụ tiêu xảo họa Trương Phi tướng
  Xích nhật trường minh Quan Vũ tâm.
  Tạm dịch:
  Ngọn cây khéo tạc tướng Trương Phi,
  Vầng hồng sáng mãi lòng Quan Vũ.
  (Nhật ký trong tù, bài Tức cảnh)
  Click image for larger version

Name:	quan-vu-2.jpg
Views:	2
Size:	55.7 KB
ID:	803402
  Tôi luôn noi theo tấm gương hào hiệp, ghét kẻ ác, thường bênh vực người yếu, phẫn nộ với những điều trái với đạo đức và luôn thể hiện nó trong game tam quốc chí online (qua nhân vật bachngockd server QUANVU ) nói riêng , trong cuộc sống hàng ngày nói chung. Để đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển game tam quốc chí .

 • #2
  chuyện chữ dài quá, nhìn thấy nản
  tìm bạn Nguyễn Thị Phương Lan, Thủ Dầu Một-Bình Dương. ai biết làm ơn liên lạc qua đt: 0985333398, hoặc yahoo:quanghuy103102 .thanks

  Comment


  • #3
   tôi thấy bài này tuy không có photoshop nhưng đó là bài viết ấn tượng nhất và sâu sắc nhất.Chữ nhiều nhưng rất ấn tượng, bài viết về tấm lòng trung nghĩa của QVT rất hay và hữu ích. Chúc bạn đoạt giải.

   Comment


   • #4
    Đọc chữ nhiều nhưng hiểu được ý nghĩa của câu chuyện và vận dụng vào bản thân mới là điều hũu ích, bạn thử đọc lại 1 lần nữa xem. Chân thành cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ.

    Comment


    • #5
     cũng hay đó!
     Tôi luôn noi theo tấm gương hào hiệp, ghét kẻ ác, thường bênh vực người yếu, phẫn nộ với những điều trái với đạo đức và luôn thể hiện nó trong game tam quốc chí online nói riêng , trong cuộc sống hàng ngày nói chung. Để đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển game tam quốc chí .
     Giá như ai cũng vậy chắc TQC sẽ phát triển rất mạnh nhỉ!

     Comment


     • #6
      Hay là do chủ ac víp trong sv nên có nhiều người ủng hộ thôi chứ bài trên chép trên mạng là cái chắc ..........em chỉ giám bói thế mấy bác đừng chém em nha! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Comment


      • #7
       Tuyệt vời, rất ấn tượng và đầy cảm xúc và đó mới là mục tiêu chính của game TQC.Hãy cố gắng lên bạn nhé.Mình nghĩ bài của bạn sẽ đoạt giải cao.

       Comment


       • #8
        Co ai cho em it do QS de em choi lai voi

        Comment


        • #9
         Nhiều chữ nhưng ảnh đẹp, cám ơn chủ top

         Comment

         Working...
         X