Quân đoàn: Xu-Coffe

Trưởng quân đoàn: _White.Tier_.


- Họ và Tên Trưởng quân đoàn: Nguyễn Quang
- Số điện thoại: 0949 110 985

Phó quân đoàn: Vô»Nghĩa«

- Họ và Tên Phó quân đoàn: Nhâm Hoàng Quốc Đại

- Số điện thoại: 0937 399 597

Số thành viên tham gia: 42

Danh sách liệt kê tên và level các thành viên tham gia (bao gồm trưởng và phó quân đoàn)
1 : ™ Lão Nhị ™ - level 193 - VT
2 : *minhandyml - level 191 - VT
3 : - Tây Độc - - level 195 - VT
4 : fdsfsdfdsfd - level 193 - VT
5 : __thanhthao__ - level 194 - VT
6 : HUNGDO - level 200 - VT
7 : Fa[R]m1 - level 190 - VT
8 : Hương-Hương - level 198 - VT
9 : HoàiVân - level 200 - VT
10 : ™Đế Cơ™ - level 190 - VT
11 : BưởiBự - level 187 - VT
12 : Mr.Light2 - level 199 - VT
13 : sâu_lười - level 200 - HK
14 : Mã...Siêu - level 195 - HK
15 : _Vương-Gia_ - level 190 - HK
16 : ™Minh Huy - level 190 - HK
17 : HoàngGiaBill - level 200 - HK
18 : HANG_SIDA - level 196 - HK
19 : GáiLàngChơi - level 197 - HK
20 : _White.Tier_. - level 190 - HK
21 : TRAN-NGOC-LONG - level 196 - HK
22 : Bố - level 181 - HK
23 : Khóc Thầm - level 185 - HK
24 : ™©KiếmVương©™ - level 179 - HK
25 : *Tiểu Phương - level 179 - HK
26 : HuynhDE_ - level 192 - QS
27 : SmileMoon - level 190 - QS
28 : NGOC-GOA - level 190 - QS
29 : Gia Cát Ngọc - level 200 - QS
30 : ethetj - level 190 - QS
31 : ™Bông.Pụp™ - level 198 - QS
32 : Vô»Nghĩa« - level 192 - QS
33 : Ash - level - QS
34 : Guardian - level 191 - QS
35 : Đại Tư Mã - level 200 - Ps
36 : - Đông Tà - - level 200 - Ps
37 : Hảo Hải Sản - level 191 - Ps
38 : pe_luong - level 190 Ps
39 : llBabyll - level 197 Ps
40 : *HunterMonster - level 181 Ps
41 : Light¾ - level 190 - VS
42 : IS. - level 190 VS