Bán ac HK cs1 max lv hiện tại lv 200 + 210 skn
cặp trang sức sát thương +15 max thể
thương +23 155 max
kiếm +25 120 max
sét giáp +24 145 max
khiên nhỏ +20 khảm vũ 3
khiên lớn +20 max
áo trong +20 max
bao tay +20 3 lỗ
áo choàng +20 khảm huyết 3
Xích thần mã +15 max thể
linh giao 6
cang chi 12
địa chi 12
binh sĩ thể lực 10
binh sĩ phòng ngự 10
5 ngự hổ báo
ai mua alo hoặc sms 0335435354 nha