TQC Team xin hướng dẫn chư vị Anh Hùng cách đăng ký tài khoản Dzogame

Bước 1: Để đăng ký tài khoản Dzogame, chư vị Anh Hùng phải vào link bên dưới

https://id.dzogame.vn/register.aspxBước 2: Nhập số điện thoại hoặc email & mật khẩu mà chư vị Anh Hùng muốn đăng kýBước 3: Chọn Đồng Ý, sau đó hệ thống sẽ gửi mã kích hoạt về số điện thoại hoặc email mà chư vị Anh Hùng đã đăng ký ở bước 2Bước 4: Nhập mã và chọn Kích Hoạt, sau đó hệ thống sẽ yêu cầu chư vị Anh Hùng cập nhật thông tin cá nhân để bảo mật tài khoảnBước 5: Sau khi điền đẩy đủ thông tin, chư vị Anh Hùng chọn Xác Nhận là sẽ hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản Dzogame