Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Danh Sách Skill Ngoại Công và Nội Công Đặc Biệt

Collapse
X
  • Filter
  • Thời gian
  • Show
Clear All
new posts

  • Danh Sách Skill Ngoại Công và Nội Công Đặc Biệt

    Danh Sách Skill Ngoại Công và Nội Công Đặc Biệt

    Skill Ngoại Công Đặc Biệt cần Vật Phẩm Skill +6 để nâng cấp từ +4 lên +5


    Skill Nội Công Đặc Biệt cần Vật Phẩm Skill +13 để nâng cấp từ +10 lên +11, từ +11 lên +12
Working...
X