sever mới ra mà lỗi nhiều quá, không sửa được thì xóa char vệ sĩ đi chứ k có nhiệm vụ phế char vệ sĩ rồi chơi kiểu gì, sever cũ lúc trước thì giảm giá bí kíp Vệ Sĩ sever mới lần này bán 1m thì dẹp luôn vệ sĩ cho rồi